Cân Kinh

Cân Kinh

Khi hệ thống cân, kinh trong cơ thể bị “tắc” hay bị “trùng”, khí huyết lưu thông sẽ “trì trệ”, lâu dài sẽ gây nên các bệnh, các tật ảnh hưởng đến sức khỏe giống như hình ảnh vành xe