Ở người, Tâm là trời, Thận là đất, cột sống như dải Ngân Hà. Trên 9 tầng Cửu Thiên 2 con mắt là 2 vì tinh tú như hai vầng Nhật Nguyệt sáng loà, soi rõ vạn vật. Trong Đại Định, xuất hiện hiện tượng Nhật Nguyệt Giao Quang, Tinh Khí Thần tụ tại một chỗ, Tam Gia tương kiến, Tứ Tượng hòa hợp quy nhất, ngay phía trước Tổ Khiếu, xuất hiện hình như thế này ○, chính là Chân Tính của ta, Đạo gọi là Thái Cực, Phật gọi là Viên Giác, chính là Đại Dược, cần thu lại, an vào Khí Huyệt, tái lập Càn Khôn mà kết thành Thánh Thai.

Đây là bí mật bất truyền trong xuốt 2000 năm mà chưa được công khai tiết lộ, bởi thu được Đại Dược này thì chuyện thần tiên không phải là chuyện hoang đường. Xưa nay trong nhiều pháp môn, trong đại định, Nhật Nguyệt Giao Quang là chuyện rất bình thường, nhưng do không có thầy chỉ dẫn, lại cũng không biết cách thu hái, cuối cùng để lãng phí cơ của tạo hóa bởi chỉ cần để ý đến nó thì nó tan biến hoặc bay đi mất, cũng giống như việc trồng cây mà không biết cách thu hoạch, cuối cùng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Đại Dược đi vào Khí Huyệt, như Dương đi vào Âm, Thần được Khí bao bọc lại kết thành Thánh Thai, từ Sơn Căn hình thành một cái ống như cuống rốn nối với Thánh Thai, Tinh Quang liên tục theo ống này mà đi xuống gọi là Nguyệt Quật tương tự như cuống rốn vận chuyển dinh dưỡng nuôi bào thai vậy.

Tinh Quang sau khi vào Khí Huyệt thì lặn mất tăm, đừng hoảng hốt, chỉ cần chú ý nhẹ vào trước Tổ Khiếu thì Thái Cực lại hiện, Tinh Quang lại xoay tròn, Nguyệt Quật sảy ra khiến Kim Dịch chảy ra như suối, vị thơm mát, ngọt lịm và thanh nhẹ vô cùng.

Thánh Thai hình thành, chỉ cần chú tâm vào đó, vận hỏa nhè nhẹ, hơi thở sẽ từ từ chậm lại và thay vào đó là hơi thở của Tiên Thai, lúc đó mới biết Thai Tức thực sự là như thế nào, cả ngày chỉ muốn tìm chỗ mà Thiền Định, bài tiết càng ngày càng ít, ăn uống không cần nhiều, đó là do Thần Mãn Khí Đầy.

Giống như thiêu luyện đan dược của Mệnh Công, Tiên Thai tròn thì Chân Khí Thuần Dương sinh ra, bay lên Nê Hoàn mà tụ lại thành Dương Thần.

Bộ Công pháp này chỉ giành cho bậc thượng căn hoặc người đã thông kinh mạch, bởi không có Chân Khí thì không khai được Thượng điền và 9 tầng Cửu Thiên, Nhật Nguyệt sẽ không vãng lai chứ đừng nói là giao quang, kinh mạch không thông thì chân khí không vận hành, Tinh Khí Thần cũng không tụ, hơn nữa người chưa qua Luyện Tâm thì cũng sẽ khó rơi vào Đại Định để có Tứ Tượng hòa hợp. Nhưng ai gặp được cơ duyên thì cũng đừng để lỡ mất cơ của tạo hoá.

Nhật Nguyệt Giao Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *