Hệ thống công pháp Luyện Thể Thuật (Trúc Cơ Luyện Thể) gồm có các bài sau:

1. Khởi động.

Buông Bỏ.

– Như Thủy.

2. Hệ thống các bài tập khai thông kinh mạch, dưỡng cân kinh và các tạng phủ.

Cân Kinh. Khai thông kỳ kinh bách mạch.

– Thái Cực Tấn Pháp, gồm 2 thức Thái Âm và Thái Dương.

– Đại Đồng Tấn Pháp. (Hòa hợp tâm, khí, ý, hình).

Thiên Y Dịch Cân Kinh. Gồm 5 thức: Cố Địa, Cự Thiên, Tiến Dương, Thoái Âm, Phân Thủy.

Cáp Mô Công. Khai lực.

Phi Thiên Hạc. Khai thông trung mạch.

– Bối Long Chưởng. Khai thông đới mạch.

– Kim Kê Hiến Chủ.

– Trầm Khí.

– Bồi Tinh. Bồi tinh ích khí.

– Hạ Thủ Như Sa. Bình chỉnh cột sống và dưỡng tủy.

3. Hệ thống các bài luyện kình khí.

– Di Tinh.

– Thôi Sơn.

– Cương Đao Phạt Mộc.

– Hùng Long Cựa Mình.

– Giáng Lâm.

– Du Long.

– Lãng Nguyệt Chưởng.

– Long Hổ Giao.

– Âm Dương Giao.

– Thiên Địa Giao.