Trong khi luyện Kình và Khí, Tướng thì chỉ có 1 nhưng Tính thì thiên biến vạn hóa theo ý cảnh của Tâm.

Liệt kê mấy loại cơ bản sau đây để Học viên biết và luyện tập:

1. Dưỡng Sinh. Khí lực giàn đều khắp châu thân, có tác dụng khai thông các điểm tắc nghẽn trong kinh mạch.

2. Nổ. Khí lực phát nổ tại điểm chạm, gây sát thương cục bộ hoặc phá mạch khí.

3. Trực chỉ: Khí lực đi xuyên thẳng, tập trung và xuyên tâm tấn.

4. Lãng. Khí lực đi xẹt qua như một lát cắt.

5. Bốc. Khí lực đi hướng lên, có tác dụng đánh bay, phá tấn.

6. Bế. Triệt toàn bộ khí lực, đối phương bị bất động do kiệt khí.

7. Giáng. Khi lực đổ như trời sập, tác dụng đập bẹp.

8. Phá. Khí lực đi thẳng đến 1 cơ quan trong lục phủ ngũ tạng (Cực hiểm).

Hiệu quả thực sự khi tâm, khí, ý, lực thực sự hợp nhất

Biến của Kình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *