Thái Cực thành hình, Nhị Khí phân chia, Khí Dương thanh nhẹ bay lên làm trời, Khí Âm trọng trược rơi xuống làm đất. Tích Chân Dương để thành Thần, mà cái treo trên trời là các vì sao. Tích Chân Âm để thành Hình, mà cái mạnh mẽ ở đất là đá. Cái tinh trong các vì sao là Nhật Nguyệt, cái quý trong đất đá là Ngọc. Luyện cho đất thành đá, đá thành ngọc, ngọc thành Đan là Mệnh Công, luyện cho Chân Dương kết lại thành hình, an vào Tổ Khí kết thành Anh Nhi, hóa thành Dương Thần là Tính Công.

Đại Đạo Tu Chân, có Hình thì là Mệnh, có Thần thì là Tính. Có Mệnh mà không có Tính thì luyện ra Sa ra Cát đâu phải Ngọc mà gọi Kim Đan, có Tính mà không có Mệnh thì như ánh chớp, lóe lên cái rồi tắt, đâu thể tồn. Tính Mệnh ắt phải đồng tu là vậy.

Bài công pháp Khai Tính Công này, là khởi đầu của bộ Công pháp Tiên Thiên Tu Tính thuộc về Vô Vi Công Pháp dùng cho người thượng căn, bách mạch cơ bản khai thông, Tam Quan đã phá, khí mãn thần viên hoặc người đã hoàn thành bộ Công pháp Mệnh Công.

Ở người, Tâm là trời, Thận là đất, cột sống như dải Ngân Hà, vượt qua tâm là 9 tầng trời (Cửu Thiên). Mục tiêu của bài tập  này là đưa Thanh Khí bay lên bồi bổ não bộ (Hoàn Tinh Bổ Não) khai thông Thượng Điền và Cửu Cung để Nhật Vãng Nguyệt Lai.

Lại ở người, Tâm ví như con vượn, Ý ví như con ngựa (Tâm Viên Ý Mã) ý nói rằng chúng ta rất khó kiểm soát Tâm và Ý nên đại đa phần những người mới tu tập không có được cái Chân Tâm là cái tâm Tiên Thiên Vô Tư Vô Lự, nên Thần không tụ mà Khí không phục, khiến cho đại đạo xa vời, càng tập càng hôn trầm hoặc suy nghĩ miên man, kết cục chỉ là thân thì đau mỏi, bệnh tật ngày càng nhiều thêm.

Người tu chân tự nhiên nhi nhiên, không cưỡng cầu, thuận theo Pháp, tập Giáng Long thì Tâm Hỏa không bốc lên trên nữa mà quay xuống ký tế với khí từ Thận Thủy bốc lên, Long Hổ điên đảo giao tranh mà sinh Nội Dược, người thường thì tâm hỏa bốc lên che mờ lý trí, thức thần làm chủ, hành động điên loạn mà vẫn cho mình là hay như tỏ ra là một người đáng sợ, quát một tiếng mọi người phải im hơi, ho một tiếng không ai dám thở, không biết họ làm thế để làm gì khi tóc càng ngày càng bạc, thân càng ngày càng héo, tâm hồn càng ngày càng khô ?

Đối với Tâm thì như thế, nhưng đối với Ý thì thật là gian nan, Ý là chủ tể của Thức Thần, Một ý nghĩ khởi lên, chân tay miệng mũi đồng loạt hoạt động, Thần lậu, Khí tẩu không ngừng. Nên kiểm soát được Tâm Ý thì kiểm soát được toàn bộ Lục Tặc, sau cùng chỉ còn lại cái Tâm Tiên Thiên thường trực.

Bài công pháp Khai Tính Công này cũng giống như đánh lên một hồi trống Đại Hùng để gom thâu Ý Mã, lại cũng như gióng lên một tiếng chuông ngân trên tháp Linh Sơn để hơi tỏa Tâm Viên, Tâm được kiểm soát thì Chân Tức hiện, Ý kiểm soát thì Chân Tính hiện, Nhật Vãng Nguyệt Lai xuyên xuốt 9 tầng Cửu Thiên, tác dụng không nhỏ vậy, người tập cần kiểm nghiệm.

Cách tập như sau: Ngồi thoải mái thẳng lưng, thân thể tự nhiên không gò bó, có thể đong đưa nhẹ nhàng, 2 ngón tay trỏ bịt vào 2 lỗ tai, lòng bàn tay hướng vào đầu, ngón giữa và ngón nhẫn chặn ngay khoảng ngang giữa đầu và trán, hơi thở như tiếng chuông ngân núi Linh Sơn, tai thì nghe âm thanh của trống Đại Hùng ở giữa 2 tai, mắt nhìn vào trong. Tâm Viên Ý Mã gom vào một chỗ, chỉ còn 9 tầng trời trong veo, ánh sáng Nhật Nguyệt lai vãng khắp nơi.

Khai Tính Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *