Nói về văn hóa phương đông người ta không thể không nói đến tam giáo: Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo vốn đã rất thịnh hành và thống trị hơn hai ngàn năm qua. Mỗi thời kỳ, do yếu tố chính trị, mà Phật, Đạo hay Nho chiếm vị trí độc tôn và bài xích các giáo khác còn lại, rồi cũng có thời, tam giáo lại hòa vào với nhau thành một thể. Tam giáo, sinh rồi diệt, hợp rồi ly, xích rồi bài, trải qua 2000 năm xây rồi đập, đập rồi xây, đến nay đã là một rừng cây trăm hoa đua sắc, tuy nhiên nhìn kỹ, cây bụi thì nhiều, dây leo thì lắm, cứ chằng chịt quấn vào chân, xuất thế không được, nhập thế không xong, đúng là bi ai thay cho kẻ học đạo !

Nhìn lại, các giá trị được truyền bá đến ngày nay đã đi quá xa cái gốc ban đầu, và do sự sáng tạo vô biên của con người, các giá trị này đan xen và hòa lẫn vào nhau hình thành nên triệu triệu sắc thái khác nhau khiến cho kẻ học đạo ngày nay không biết đường nào mà đi, dây nào mà lần, rất dễ lạc lối, thật giả lẫn lộn, cứ đi loanh quanh không ra được đường lớn.

Thiên Y Đạo ra đời trước hết là dẫn lối cho kẻ học đạo, gạt bỏ hình tướng, thấy được gốc rễ và sau giúp họ có được phương pháp Kiện Thân, Kiến Tính và Cải Mệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *