Kim Dịch là Phế Dịch, Phế Dịch bao hàm Long Hổ rơi vào Hạ Điền, được đun nấu theo Hà xa vận chuyển mà lên Thượng Điền, rồi qua Trùng lâu mà hạ xuống Trung Điền. Từ Trung Điền lại hoàn về Hạ Điền, ở đâu lại về đấy nên nói là Kim Dịch Hoàn Đan.

Ngọc Dịch là Thận Dịch, Thận Dịch theo Nguyên Khí mà bay lên mà triều Tâm, tích lại thành Kim Thủy, đưa lên mà đầy Ngọc Trì, Nếu lại nuốt nó xuống, từ Trung Điền mà về Hạ Điền nên gọi là Ngọc Dịch Hoàn Đan.

Ngọc Dịch, Kim Dịch nếu nuốt xuống thì gọi là Ngọc Dịch Hoàn Đan, Kim Dịch Hoàn Đan. Nếu thăng lên mà vào tứ chi, luyện phàm thân thì gọi là Ngọc Dịch Luyện Hình, Kim Dịch Luyện Hình.

Phép Luyện Hình, nhỏ thì an lạc diên niên, lớn thì lưu hình trụ thế. Người đã già lại phản lão hoàn đồng. Người chưa già thì định nhan trường thọ, đó là tác dụng của phép Luyện Hình. Nếu là Ngọc Dịch Luyện Hình, thì da trắng nõn mà hình như cây ngọc, quỳnh hoa, ngọc nhụy. Biến đổi phàm thể mà ánh sáng tỏa ra người, thừa gió mà phi đằng thoải mái, hình sắp thành Khí vậy. Nếu là Kim Dịch Luyện Hình thì xương có Kim Sắc mà thể xuất Kim Quang, Kim Hoa phấp phới tự hiện trong không trung.

Luyện Hình ở ngoài thì Dịch đi từ Ngọc Trì qua Khiếu Huyền Ưng dọc theo Nhâm mạch xuống đến Khí Hải thì chia 2 đường đi xuống 2 chân, qua Túc Tam Lý xuống ngón chân cái rồi chảy qua Dũng Tuyền, theo gót chân trở lên và chập vào nhau ở Vĩ Lư đi lên Giáp Tích thì chia 2 đường ra 2 tay, đến ngón tay giữa rồi vào Lao Cung giữa lòng bàn tay quay lại dọc theo phía trong cánh tay mà đi lên đỉnh đầu rồi xuống Ấn Đường quay trở về Ngọc Trì.

Luyện Hình ở trong thì Kim Dịch ở Hạ Điền theo Hà Xa đi lên, đầu tiên lên Can, Can được nó thì ánh sáng tràn mắt, mà mắt sáng long lanh đen thăm thẳm; Tiếp đó đến Tâm, Tâm được nó thì miệng sinh Linh Dịch, Dịch này là Bạch Tuyết mà ; Tiếp đến Tì, Tì được nó thì thịt như mỡ đông, mà sẹo hết cả; Rồi đến Phế, Phế được nó thì mũi ngửi thấy Thiên Hương, mà diện mục như thiếu niên; Rồi đến Thận, Thận được nó thì Đan hoàn Bản Phủ, trong tai thường nghe thấy huyền âm, mái tóc mãi hết hoa râm. Như vậy công dụng của Phép Luyện Hình không nhỏ vậy.

Kim Dịch vào Can thì Thanh khí xung, vào Phế thì Bạch khí xuất, vào Tâm thì Xích quang hiện, vào Thận thì Hắc khí thăng, vào Tỳ thì Hoàng sắc tụ, đầy đủ ngũ khí ngũ dịch. Giờ tý thì Ngũ Khí thì triều Trung Điền, giờ ngọ thì ngũ dịch thì triều Hạ Điền.

Sau khi luyện Ngọc Dịch Luyện Hình và Kim Dịch Luyện Hình đến khi nghiệm chứng thì luyện Thái Dương Luyện Hình. Đang lúc miên miên nhược tồn mà mang Ngũ Khí trong Đan phát khởi, bên trong thì vận trong ngũ tạng, bên ngoài thì khắp tứ chi. Chân khí của Thận, luyện cốt thân nhẹ như lông tơ, có thể thừa phong ngự vũ, Chân Khí của Can, luyện cân thật như ngọc, có thể đuổi theo ngựa đang chạy, Chân Khí của Tâm, luyện huyết trắng như cao, có thể vĩnh viễn chịu được nóng lạnh, Chân Khí của Phế, da thịt nõn nà như tuyết, có thể hoán cốt dịch hình, Chân Khí của Tì, luyện thịt cứng như đá, có thể hóa Khí như Kim. Luyện được như vậy thì thân hình câu diệu, là thượng phẩm Địa tiên.

Luyện Hình Trụ Thế

One thought on “Luyện Hình Trụ Thế

  • 20/07/2022 at 19:48
    Permalink

    Bạn có thể gửi mình phép luyện Ngọc dịch luyện hình và Kim dịch luyện hình không mình cảm ơn

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *