Khí cảm đơn giản đó là cảm nhận về khí, có các mức độ như sau:
 
1. Khí cảm: Đầu tiên là nhận ra sự hiện diện của Khí, sau là nhận ra tính chất của khí như nóng, lạnh, hay mát, cao hơn nữa là nhận ra khí thanh nhẹ hay trọng trược (càng dương càng thanh nhẹ, càng âm càng trọng trược)
 
2. Khí hình: Cảm nhận được hình của khí. Thông qua đó nhận biết được phạm vi, tính chất, và dạng tồn tại của khí như sương khói (dạng hơi), những đám rối như rong rêu hay vón cục hoặc lưu thủy như nước. Một số người có thể cảm nhận được cả màu sắc của khí (không phải nhìn).
 
3. Khí vận: Cảm nhận được sự vận hành, lưu chuyển của khí.
 
Có khí cảm tốt, có thể cảm nhận được toàn bộ hoạt động của khí trong cơ thể mình hoặc người khác.
 
Khí cảm là cơ sở để nhận biết sự bế tắc của kinh mạch hay sự tồn tại của bệnh tật từ đó có biện pháp chữa trị.
 
Khí cảm cũng nhận ra được buồn hay vui, hỷ hay lạc,…thật tâm hay dối lừa. Qua khí cảm, đôi khi mình còn nhận biết được tâm của người tặng mình thông qua một món quà.
 
Đôi khi khí cảm còn nhận biết được đó là sự tự thân trải nghiệm (tâm) hay chỉ là tổng hợp từ sách vở (trí) khi nói về kiến thức hoặc nhìn 1 cuốn sách.
 
Khí cảm tốt cũng cảm nhận được khí trong một ngôi nhà, một mảnh đất, là gốc của thuật Phong Thủy.
 
Đôi khi chỉ cần cảm nhận khí, cũng biết người đó tập luyện theo trường phái nào và trình độ cao thấp ra sao.
Khí cảm

One thought on “Khí cảm

  • 16/08/2021 at 3:10 pm
    Permalink

    Làm sao để cảm nhận đc khí

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *