Đạo nói Đắc Nhất, tức là đắc được cái Nhất với cái Bản thể đó.

Phật nói Quy Nhất, tức là quay về với cái Nhất của Bản thể.

Nho nói Nhất Quán, tức là Quán triệt cái Nhất của Bản thể đó.

Yoga nói Hợp Nhất, tức là hòa hợp với cái Nhất của cái Bản thể đó.

Đại đạo đều tương đồng và giản đơn, chỉ có con người làm cho nó phức tạp !

Đa phần con người ta tự cho mình là khôn ngoan, tự tạo ra cho mình nhiều cái mặt lại nghĩ là hay, nghĩ một đằng nói một nẻo lại cho mình là khéo. Người thường thì được chứ tu tập lên cao thì không tâm thần phân liệt mới là lạ.

Thân, Tâm, Khẩu, Ý, Nhãn, Nhĩ, Tỷ (Lục Tặc) mỗi cái đi một hướng thì ngược ĐẠO. Một là tu tập không tiến bộ hoặc là diễn sinh ra bệnh Tâm Thần Phật Liệt, tự mình đánh nhau với chính mình.

Muốn tiến bộ, chỉ có một con đường để đi, đó là Nhất Tâm.

Dân dã dễ hiểu thì Nhất Tâm là sự thống nhất giữa lý trí và tình cảm, giữa con tim và khối óc. Hai cái này thống nhất sẽ tạo ra Định Lực của bản thân.

Bác Hồ là một ví dụ, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm đều thể hiện 1 cái Tâm duy nhất.

Quan Âm Bồ Tát là một ví dụ khác, mọi lời nói hay hành động, mọi suy nghĩ hay việc làm đều thể hiện cái tâm từ bi của mình, thậm chí nói đến từ bi, cứu khổ cứu nạn, cũng có nghĩa là nhắc đến ngài, một phẩm chất đồng nhất với 1 con người.

Cục nam châm là một góc nhìn khác, khi nhất tâm 1 hướng, tự nó có năng lực và sức mạnh của chính mình.

Không Nhất Tâm giống như không có vua, ai theo đường đấy, lúc này Lục Tặc mỗi cái tự tôn mình làm vua, không ai chịu nghe ai, đánh nhau loạn cào cào, Thất Tình Lục Dục thi nhau phát triển, cá nhân mình muốn quản cũng không quản được, giống như biết nghiện ngập hay hút hít là xấu, là đi vào chỗ chết những bản thân không có năng lực chống đỡ, biết mà không làm gì được, không Nhất Tâm thì không có bản lĩnh, không có định lực. Bố mẹ nói thì nghe lúc đấy và bản thân cũng thấy đúng, muốn bỏ thật, nghe thật, nhưng gặp bạn nghiện thì lại quên mất hoặc không có định lực để từ chối, buồn thay !

Trong tu tập, Nguyên Thần ngự thì Thức thần phục làm Quân, Lục Tặc tự hạ mình chấp nhận làm con ngoan, bảo gì nghe nấy. Đây chính là công pháp để trừ Thất Tình Lục Dục nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nếu dùng Thức thần để hàng phục thì cũng giống như tự ép mình bỏ nghiện ấy, lúc được lúc không, lúc thắng lúc thua, kết quả thì đâu lại vào đấy. Nguyên Thần là cái Tâm không bị trói buộc, có chơi nhưng không nghiện, thích thì bỏ, mà bỏ thì không khởi lên suy nghĩ hay tiếc nuối gì, như Sen ở trong bùn mà không hề hôi tanh vậy, là bản tính tự nhiên, không phải ép buộc hay nỗ lực để đạt được, hoàn toàn tự nhiên như nhiên.

Muốn Nhất Tâm đơn giản chỉ cần đưa tay lên ngực, niệm 1 câu đơn giản “Con là một thực thể thống nhất và duy nhất“. Những người đang bị phân tâm rất khó để niệm được câu thần chú đơn giản trên, thậm chí không thể đưa tay lên được ngực, hoặc đưa lên mà không thể niệm thành lời, cần phải quyết tâm vượt qua.

Nhất Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *