Bát mạch là: Xung, Nhâm, Đốc, Đới, Âm Kiều, Dương Kiều,  Âm Duy, Dương Duy.

Phàm là người ai cũng có 8 mạch này, chúng thuộc âm thần, đóng mà không mở, chỉ có người tu tập dùng dương khí đột phá mở ra mà đắc đạo. Bát mạch chính là gốc của đại đạo tiên thiên, là tổ tông của nhất khí.

Việc tu luyện tiên thiên đầu tiên phải bắt đầu từ mạch Âm Kiều, mạch này đã động thì các mạch đều thông.  Mạch Âm kiều, trên thông với Nê Hoàn, dưới thông với Dũng Tuyền. Nếu biết rằng có thể làm cho chân khí tụ tán thì thiên môn luôn mở, địa hộ luôn đóng, kinh mạch lưu thông toàn thân, quán thông trên dưới, hoà khí tự nhiên dâng lên, khí dương tăng, khí âm tiêu biến.

Kế đến là ba mạch: Đốc, Nhâm, Xung, chúng đều là nguồn hoá sinh kinh mạch. Xung mạch đi từ lòng bàn chân lên huyệt Hội âm, gặp Nhâm Đốc tại đây. Tại đây chia 2 đường. Đường trước đi lên trong bụng gặp Nhâm mạch và Đới mạch tại rốn. Đường sau theo Vĩ Lư Quan đi vào cột xương sống dọc theo Đốc mạch thẳng lên tới thận. Tại đây có ngã rẽ. Một đường theo thận đường ra rốn xuống ngoại thận. Còn đường kia đi tiếp theo cột xương sống lên não bộ, sẽ gặp Giáp Tích Quan rồi Ngọc Chẩm Quan.

Trong đạo gia, thuật ngữ Chiết Khảm Điền Ly, bí quyết là ở chỗ này. Đường của Xung mạch gọi là đường nước hay Khảm. Còn đốc mạch là đường lửa hay Ly. Hai đường Ly Khảm phải quân bình và thông tới não thì mới là “Nhâm Đốc Giao Thoa”.

Bát mạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *