Giúp người tập khôi phục lại Thiên Tính Nguyên Thủy Chân Như vốn sẵn có trong mỗi người. Thiên Tính của người giống như Hương của Hoa, rất dỗi lung linh và là cái làm nên giá trị của một con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.