Giúp người tập khôi phục lại Thiên Tính Nguyên Thủy Chân Như vốn sẵn có trong mỗi người. Thiên Tính của người giống như Hương của Hoa, rất dỗi lung linh và là cái làm nên giá trị của một con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *