Giúp người tập Tu Tính Luyện Mệnh, đơn giản thì kéo dài tuổi thọ, cao hơn thì tu luyện Dương thần, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, thân ngoại hữu thân, trường tồn cùng thiên địa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *