Giúp người tập Tu Tính Luyện Mệnh, đơn giản thì kéo dài tuổi thọ, cao hơn thì tu luyện Dương thần, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, thân ngoại hữu thân, trường tồn cùng thiên địa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *